ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με την από 20-11-2015 Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), μοναδικού μετόχου της ΟΛΒ ΑΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε., συγκροτήθηκε ως εξής:


1. Σταυριδόπουλος Θρασύβουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

2. Γίδαρης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

3. Παπαδούλης Απόστολος, μη εκτελεστικό μέλος

4. Ψαθά Εύα, μη εκτελεστικό μέλος

5. Κλείτσας Ιωάννης, μη εκτελεστικό μέλος

6. Καράβα Μαρία, μη εκτελεστικό μέλος

7. Παπανδρέου Αριστείδης-Κων/νος, μη εκτελεστικό μέλος

8.Λιάγκος Αθανάσιος, μη εκτελεστικό μέλος

9. Σακελλαρίου Νικόλαος, εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΟΛΒ ΑΕ, μη εκτελεστικό μέλος

10.Μπασδάνης Αριστοτέλης, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, μη εκτελεστικό μέλος

11. Κρητικός Θωμάς, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδας (ΟΦΕ), μη εκτελεστικό μέλος