Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Βόλος και κρουαζιέρα

Μπορεί τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν μια προωθητική προσπάθεια για την προσέλκυση της κρουαζιέρας να είναι περίπου κοινά για όλα τα λιμάνια, όμως ο τρόπος που εμείς θα λειτουργήσουμε θα πρέπει να είναι απολύτως προσαρμοσμένος στις ειδικές συνθήκες της περιοχής μας.

Πρέπει όμως να καθορίσουμε με ακρίβεια τι θα αντιστοιχεί στον κάθε εμπλεκόμενο, (Δ.Βόλου, Εμπορικό –Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Εμπορικό Σύλλογο, Ένωση Ξενοδόχων) προκειμένου να αποκομίσουμε τα μέγιστα οφέλη για την πόλη μας.

Αν και το κύριο βάρος απ’ τη μεριά μας αφορά τις υποδομές πράγμα στο οποίο έχουμε στηρίξει τις προσπάθειες μας το ενδιαφέρον μας σαν οργανισμού είναι κάτι παραπάνω από αυτό. ΄Ήδη έχουν δρομολογηθεί παρεμβάσεις  του χώρου μας και εκτελούνται.

Όμως το δομικό πρόβλημα του χώρου ελλιμενισμού το δρομολογήσαμε και το αναδείξαμε, ενημερώνοντας και τα δύο συναρμόδια υπουργεία, τόσο το δικό μας ,όσο και το τουρισμού πολιτισμού. Την Δευτέρα 11-4-2011 η Διοίκηση του Ο.Λ.Β., θα έχει συνάντηση με τον Γ.Γ. του Υπουργείου Υποδομών-Μεταφορών κο Οικονομίδη για το συγκεκριμένο θέμα, ώστε να αναζητηθεί τρόπος χρηματοδότησης του έργου υποδοχής των κρουαζιερόπλοιων στην κεντρική προβλήτα.

Αυτό όμως δεν αρκεί για να αναπτυχθεί ο θαλάσσιος τουρισμός ώστε να έχουμε πραγματικά οφέλη για την πόλη.
Η κινητοποίηση  των φορέων είναι απολύτως αναγκαία. Χωρίς ενεργό συμμετοχή σε δράσεις δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Θα πρέπει να αναδειχθεί τόσο η πόλη, όσο και η ευρύτερη περιοχή, γιατί κρουαζιέρα δεν είναι μόνο το λιμάνι, αλλά πολύ περισσότερο ότι συμβαίνει έξω απ’ αυτό.

Η κρουαζιέρα είναι πρώτα εισαγόμενος τουρισμός και μετά κλάδος της ναυτιλίας. Τουρισμός και Ναυτιλία όμως μπορούν και πρέπει να συνυπάρξουν. Πρέπει γιατί μαζί με το αεροδρόμιο αποτελούν την μοναδική ίσως αναπτυξιακή προοπτική για το τόπο και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον εμπορικό κόσμο της πόλης.

Η προωθητική προσπάθεια του ΟΛΒ για την κρουαζιέρα έχει ως υπόβαθρο μια τεχνοκρατική αξιολόγηση των δυνατοτήτων που παρέχει ως υποδομή, ως θέση σε σχέση με εμπορικά δρομολόγια και ως σημείο πρόσβασης σε κερδοφόρες δραστηριότητες στεριάς. Φυσικά, ο Βόλος έχει την τύχη να αποτελεί σημείο πρόσβασης ενός πολύ ελκυστικού αξιοθέατου παγκόσμιας φήμης, που είναι τα Μετέωρα. Δεν αρκεί όμως. Η ίδια η πόλη του Βόλου μπορεί και πρέπει να συμβάλλει πολύ στην όλη ικανοποίηση των επιβατών από την προσέγγιση. Προτείνουμε λοιπόν  να εξεταστεί η όσο το δυνατόν πληρέστερη ανάδειξη των εναλλακτικών που υπάρχουν ή που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν με σκοπό τον εμπλουτισμό της ελκυστικότητας του Βόλου από την άποψη της δυνητικής απόδοσης του για τις εταιρείες.

Ο δικός μας σχεδιασμός   περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

(1). Αξιολόγηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται στην κρουαζιέρα

(2). Εκπόνηση αξιολογητικής έκθεσης που θα καθορίσει την εξέλιξη και  που θα τεκμηριώσει περαιτέρω τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του λιμανιού σε σχέση με την κρουαζιέρα που θα περιλαμβάνει:

I.  Εξελίξεις που δημιουργούν πιθανές ευκαιρίες για τον Βόλο.

II.  Αξιολόγηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων εξυπηρέτησης κρουαζιεροπλοίων, για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής συνεργασίας μεταξύ λιμανιού και υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού από τρίτους, ώστε να επιτευχθεί το ανταγωνιστικότερο δυνατό επίπεδο συν-λειτουργίας, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματική ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Βόλου ως λιμανιού κρουαζιέρας.  

III. Σχέδιο εφαρμογής marketing με σωστή πληροφόρηση των εταιρειών.

(3). Συνεργασία στην παραγωγή ενός εξειδικευμένου εντύπου υπό μορφήν «manual»  που θα αποτελέσει εργαλείο για αρχιπλοιάρχους, σχεδιαστές δρομολογίων, υπεύθυνους δραστηριοτήτων ξηράς, κλπ. των εταιρειών κρουαζιέρας, αλλά και τεκμήριο καλής έξωθεν μαρτυρίας για την φιλικότητα του ΟΛΒ προς την κρουαζιέρα. 

(4). Συνεργασία στην παραγωγή εντύπων (π.χ. στοχευμένη μπροσούρα), καταχωρήσεων και άλλων μέσων προώθησης ειδικής στόχευσης που θα προκύψουν.

(5). Δικτύωση με τους γενικούς πράκτορες που εκπροσωπούν τις κύριες εταιρείες κρουαζιέρας στην Ελλάδα, με σκοπό την συνεργασία πάνω στην προώθηση του λιμένα Βόλου.

(6).  Δημόσιες σχέσεις με την διεθνή βιομηχανία της κρουαζιέρας και του κλάδου γενικότερα.  Επαφές του ΟΛΒ με εταιρείες κρουαζιέρας.

(7). Συνεργασία σε όποιες προωθητικές κινήσεις αποφασιστούν σχετικά με εκδηλώσεις ή διοργανώσεις του κλάδου.

(8). Συνεργασία στην οργάνωση περιπτέρων και άλλων προωθητικών ενεργειών (συνέδρια, διεθνείς εκδηλώσεις του κλάδου, συναντήσεις με συγκεκριμένες  εταιρείες, κλπ).

(9). Συνεργασία σε πρόγραμμα ενημέρωσης-εκπαίδευσης της τοπικής κοινωνίας ώστε να επιδιώκονται στόχοι κοινής αποδοχής και με πλήρη γνώση και αντίληψη των ωφελειών.

(10). Υλοποίηση συνεργασιών marketing με γειτνιάζοντες προορισμούς, δίκτυα λιμανιών, κλπ. και σχεδιασμός κοινών δράσεων

Τέλος ένα φιλόδοξο, αλλά μακρόπνοο σχέδιο μας θα είναι η μετά από διερεύνηση δυνατότητα ανάπτυξης  homeporting για το λιμάνι μας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την περιοχή.

Η νέα τάση στον ανταγωνισμό μεταξύ εταιρειών κρουαζιέρας στηρίζεται περισσότερο από ποτέ στην ελκυστικότητα και στην καλή εκτέλεση των προγραμμάτων στεριάς και γι’ αυτό η ποιότητα της συνεργασίας που προσφέρουν οι προορισμοί αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής. Επίσης καθώς τα προγράμματα στεριάς βρίσκονται στο επίκεντρο της κερδοφορίας των εταιρειών στη Μεσόγειο ένας άλλος λόγος που επιλέγουν ένα λιμάνι έχει να κάνει και με το πόσες φρέσκιες ή ασυνήθιστες τουριστικές δραστηριότητες μπορεί να προσφέρει.

Γι’ αυτό δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε στα κλασικά μας θέλγητρα, αλλά πρέπει να επιστρατεύσουμε φαντασία και κόπο για να βρούμε τρόπους να προσφέρουμε καινούργια πράγματα.

Πιστεύω ότι όλοι μαζί μπορούμε.

Πρίγκος Γιάννης
Πρόεδρος Ο.Λ.Β. Α.Ε.