ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για Παραχώρηση του Καταστήματος Κ26 Νέας Αγοράς Λιμένα Βόλου