ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Παραχώρηση Λιμενικού Χώρου για Δημουργία Χώρου Στάθμευσης