Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Οδηγός Πόλης | Το τρενάκι του Πηλίου

Σημεία ενδιαφέροντος

1Σιδηροδρομικός Σταθμός Βόλου - Σιδηροδρομική μουσειακή συλλογή στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Σιδηροδρομικός Σταθμός Βόλου - Σιδηροδρομική μουσειακή συλλογή στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Το τρενάκι του Πηλίου
Σιδηροδρομικός Σταθμός Βόλου - Σιδηροδρομική μουσειακή συλλογή στον πρώτο όροφο του κτιρίου.
Σιδηροδρομικός Σταθμός Βόλου - Σιδηροδρομική μουσειακή συλλογή στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Σημείο εκκίνησης στης ιστορικής διαδρομής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου. 

Στον πρώτο όροφο του Σταθμού φιλοξενείται Μουσείο με πολύ ενδιαφέροντα εκθέματα από τη λειτουργία των Σιδηροδρόμων στην περιοχή του Πηλίου και της Θεσσαλίας. Ενημερωθείτε για τις ώρες λειτουργίας από το προσωπικό του Σ. Σταθμού.

 


2Πορεία της ιστορικής γραμμής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου.

Πορεία της ιστορικής γραμμής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου.

Το τρενάκι του Πηλίου
Πορεία της ιστορικής γραμμής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου.
Πορεία της ιστορικής γραμμής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου.


3Πορεία της ιστορικής γραμμής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου.

Πορεία της ιστορικής γραμμής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου.

Το τρενάκι του Πηλίου
Πορεία της ιστορικής γραμμής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου.
Πορεία της ιστορικής γραμμής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου.


4Στάση Βλαχάβα με κτίσμα.

Στάση Βλαχάβα με κτίσμα.

Το τρενάκι του Πηλίου
Στάση Βλαχάβα με κτίσμα.
Στάση Βλαχάβα με κτίσμα.


5Πορεία της ιστορικής γραμμής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου.

Πορεία της ιστορικής γραμμής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου.

Το τρενάκι του Πηλίου
Πορεία της ιστορικής γραμμής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου.
Πορεία της ιστορικής γραμμής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου.


6Στάση Άναυρος (πορεία της ιστορικής γραμμής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου).

Στάση Άναυρος (πορεία της ιστορικής γραμμής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου).

Το τρενάκι του Πηλίου
Στάση Άναυρος (πορεία της ιστορικής γραμμής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου).
Στάση Άναυρος (πορεία της ιστορικής γραμμής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου).


7Γέφυρα μεταλλικού τύπου, ανοίγματος 25 μ.

Γέφυρα μεταλλικού τύπου, ανοίγματος 25 μ.

Το τρενάκι του Πηλίου
Γέφυρα μεταλλικού τύπου, ανοίγματος 25 μ.
Γέφυρα μεταλλικού τύπου, ανοίγματος 25 μ.


8Πορεία της ιστορικής γραμμής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου.

Πορεία της ιστορικής γραμμής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου.

Το τρενάκι του Πηλίου
Πορεία της ιστορικής γραμμής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου.
Πορεία της ιστορικής γραμμής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου.


9Έπειτα, η γραμμή ακολουθεί την υφιστάμενη Ε.Ο. Βόλου – Νεοχορίου.

Έπειτα, η γραμμή ακολουθεί την υφιστάμενη Ε.Ο. Βόλου – Νεοχορίου.

Το τρενάκι του Πηλίου
Έπειτα, η γραμμή ακολουθεί την υφιστάμενη Ε.Ο. Βόλου – Νεοχορίου.
Έπειτα, η γραμμή ακολουθεί την υφιστάμενη Ε.Ο. Βόλου – Νεοχορίου.

Η γραμμή χωροθετείται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Νεοχόρι. Η διαδρομή είναι παραλιακή και διέρχεται νότια των εγκαταστάσεων τσιμεντοβιομηχανίας και των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.


10Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγριάς

Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγριάς

Το τρενάκι του Πηλίου
Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγριάς
Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγριάς


11Η γέφυρα του Βρύχωνα αποτελεί ιστορικό μνημείο καθώς είναι η πρώτη γέφυρα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Η γέφυρα του Βρύχωνα αποτελεί ιστορικό μνημείο καθώς είναι η πρώτη γέφυρα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Το τρενάκι του Πηλίου
Η γέφυρα του Βρύχωνα αποτελεί ιστορικό μνημείο καθώς είναι η πρώτη γέφυρα από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Η γέφυρα του Βρύχωνα αποτελεί ιστορικό μνημείο καθώς είναι η πρώτη γέφυρα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Η γέφυρα του Βρύχωνα αποτελεί ιστορικό μνημείο καθώς είναι η πρώτη γέφυρα από οπλισμένο σκυρόδεμα στην Ελλάδα, κατασκευάστηκε στις αρχές του 1900.


12Στάση Κάτω Λεχωνίων της ιστορικής διαδρομής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου.

Στάση Κάτω Λεχωνίων της ιστορικής διαδρομής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου.

Το τρενάκι του Πηλίου
Στάση Κάτω Λεχωνίων της ιστορικής διαδρομής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου.
Στάση Κάτω Λεχωνίων της ιστορικής διαδρομής του Σιδηροδρόμου του Πηλίου.


13Σιδηροδρομικός Σταθμός Άνω Λεχωνίων.

Σιδηροδρομικός Σταθμός Άνω Λεχωνίων.

Το τρενάκι του Πηλίου
Σιδηροδρομικός Σταθμός Άνω Λεχωνίων.
Σιδηροδρομικός Σταθμός Άνω Λεχωνίων.

Είναι η αφετηρία της σύγχρονης τουριστικής διαδρομής (Άνω Λεχώνια - Μηλιές) στα χνάρια της ιστορικής.


14Η λίθινη πεντάτοξη γέφυρα Καλόρεμα, στην περιοχή του Μαλακίου

Η λίθινη πεντάτοξη γέφυρα Καλόρεμα, στην περιοχή του Μαλακίου

Το τρενάκι του Πηλίου
Η λίθινη πεντάτοξη γέφυρα Καλόρεμα, στην περιοχή του Μαλακίου
Η λίθινη πεντάτοξη γέφυρα Καλόρεμα, στην περιοχή του Μαλακίου


15Σιδηροδρομικός Σταθμός Άνω Γατζέας.

Σιδηροδρομικός Σταθμός Άνω Γατζέας.

Το τρενάκι του Πηλίου
Σιδηροδρομικός Σταθμός Άνω Γατζέας.
Σιδηροδρομικός Σταθμός Άνω Γατζέας.


16Αξιοθέατο είναι η μεγάλη μεταλλική γέφυρα του Ντε Κίρικο.

Αξιοθέατο είναι η μεγάλη μεταλλική γέφυρα του Ντε Κίρικο.

Το τρενάκι του Πηλίου
Αξιοθέατο είναι η μεγάλη μεταλλική γέφυρα του Ντε Κίρικο.
Αξιοθέατο είναι η μεγάλη μεταλλική γέφυρα του Ντε Κίρικο.

Αξιοθέατο είναι η μεγάλη μεταλλική γέφυρα του Ταξιάρχη ή Ντε Κίρικο, από το όνομα του σχεδιαστή της και πατέρα του μεγάλου ζωγράφου. Στο σημείο αυτό, το τραίνο κυλάει σε καμπύλη γραμμή, ενώ η γέφυρα στην οποία βρίσκεται είναι ευθεία.


17Σπουδαίο αξιοθέατο είναι ο ιστορικός Σ. Σταθμός των Μηλεών

Σπουδαίο αξιοθέατο είναι ο ιστορικός Σ. Σταθμός των Μηλεών

Το τρενάκι του Πηλίου
Σπουδαίο αξιοθέατο είναι ο ιστορικός Σ. Σταθμός των Μηλεών
Σπουδαίο αξιοθέατο είναι ο ιστορικός Σ. Σταθμός των Μηλεών

Ο σταθμός Μηλεών είναι και το τέρμα της διαδρομής τότε και τώρα. Από εδώ ξεκινάει το γραφικό καλντερίμι που οδηγεί στο κέντρο του χωριού.

Παραδοσιακοί ξενώνες, ταβέρνες, η εκκλησία των Ταξιαρχών (που χτίστηκε πριν το 1741), το λαογραφικό μουσείο και η βιβλιοθήκη (μία από τις παλαιότερες στην Ελλάδα), περιμένουν τους επισκέπτες για περιήγηση.