ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Ανοικτή Επιστολή του Δ.Σ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένα Βόλου Α.Ε. σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του λιμένα μας.

Βασικοί στόχοι μας είναι:

  • η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του λιμανιού,
  • η αύξηση του αριθμού των χρηστών και των εξυπηρετούμενων πλοίων,
  • η βελτίωση των παρεχόμενων προς το χρήστη και προς το πλοίο υπηρεσιών,
  • η ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων (θαλάσσια περιήγηση/yachting & κρουαζιέρα).

Σκοπός μας είναι, με όλα τα παραπάνω, να επιτύχουμε την αξιοποίηση της γεωστρατηγικής θέσης του λιμανιού του Βόλου προς όφελος τόσο της Θεσσαλικής οικονομίας όσο και της ευρύτερης Ελληνικής αγοράς. Το λιμάνι του Βόλου βρίσκεται δίπλα στον άξονα της διεθνούς οδικής και σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την Ελλάδα με την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη, ενώ παράλληλα κατέχει ιδανική θέση στο κέντρο των θαλάσσιων οδών προς τη Νοτιανατολική Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο.

Στο πλαίσιο αυτό στρέφουμε το βλέμμα μας τόσο στις εθνικές όσο και στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές από και προς τις ανατολικές χώρες, θέτοντας ως προτεραιότητα την ανάπτυξη του τομέα των συνδυασμένων μεταφορών και αναζητούμε τους κατάλληλους στρατηγικούς εταίρους για την επίτευξη των στόχων μας. Είμαστε συνεπώς θετικοί στην εξέταση προτάσεων που συμβαδίζουν με αυτό το σχεδιασμό.

Παράλληλα, δεν διαφεύγει της προσοχής μας η διαχρονική σχέση του λιμανιού με την πόλη του Βόλου αλλά και με ολόκληρη τη Μαγνησία και την Περιφέρεια της Θεσσαλίας. Για το λόγο αυτό θεωρούμε βασική μας προτεραιότητα τη συνεισφορά του λιμανιού στην ανάπτυξη του εμπορίου της περιοχής, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης και στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, αλλά και τη συμμετοχή του λιμανιού στις πολιτιστικές δράσεις.

Το λιμάνι του Βόλου υπήρξε και παραμένει, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, σημείο αναφοράς της εμπορικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής ολόκληρης της Θεσσαλίας. Πρόθεσή μας είναι να διατηρήσουμε και να επαυξήσουμε τον ιδιαίτερα σημαντικό λειτουργικό του ρόλο.   

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος