ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Κανονιστική Απόφαση "Στάθμευση στον Κ. Προβλήτα"