ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Πιλοτική Λειτουργία Χώρου Ελεγχόμενης Στάθμευσης