ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Στάθμευση Φ/Γ Οχημάτων στον Εμπορικό Λιμένα