Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Οδηγίες Χρήσης Κιβωτίων Παροχών Ύδατος - Ηλεκτρικής Ενέργειας (Pillars) «GIGIEFFE» & «SMART MARINAS»


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (PILLARS«GIGIEFFE»

1. Προπληρώνετε την αξία ύδατος ή/και ηλεκτρικής ενέργειας που θέλετε να καταναλώσετε στο Γραφείο Βεβαίωσης της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και σας χορηγείται μαγνητικό κλειδί για την πρόσβαση στα Κιβώτια Παροχών (Pillars).

 

 

 

 

 

2. Για λήψη ύδατος ή ηλεκτρικής ενέργειας ή και τα δύο ταυτόχρονα, εισάγουμε το μαγνητικό κλειδί στην υποδοχή του pillar και επιλέγουμε μία από τις ελεύθερες πρίζες ή / και βάνες, πιέζοντας τα αντίστοιχα μπουτόν (γαλάζια για τις βάνες, κόκκινα για τις πρίζες). Συνδέουμε το φις / μάνικα και βγάζουμε το μαγνητικό κλειδί. Κατόπιν θέτουμε τον περιστροφικό διακόπτη για το ρεύμα στο ON / το διακόπτη της βάνας ανοικτό και το σκάφος μπορεί πλέον να τροφοδοτηθεί με νερό ή / και ρεύμα.

3. Για να τερματίσετε την ηλεκτροδότηση / υδροδότηση, θέτετε τους διακόπτες (ρεύματος / νερού) στο OFF, αποσυνδέετε καλώδιο / μάνικα, και ξανατοποθετείτε το μαγνητικό κλειδί στην υποδοχή του pillar και αποεπιλέγετε την πρίζα / βάνα που σας τροφοδοτούσε πιέζοντας πάλι τα αντίστοιχα μπουτόν και στη συνέχεια αφαιρείτε το μαγνητικό κλειδί από την υποδοχή του pillar.

 

 

 

 

 

Αν δεν γίνει τερματισμός οι επιλεγμένες παροχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους χρήστες, χρεώνοντας το δικό σας λογαριασμό.

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (PILLARS«SMART MARINAS»

i)       Προπληρώνετε την αξία ύδατος ή / και ηλεκτρικής ενέργειας που επιθυμείτε να καταναλώσετε και σας χορηγείται μαγνητική κάρτα για χρήση των κιβωτίων παροχών (pillars). 

ii)    Επιλέγετε παροχή, κομβία 1-4 για ηλεκτρική ενέργεια και 5-8 για νερό (μπορούμε να ενεργοποιήσουμε έως μία παροχή για ρεύμα και νερό ανά κάρτα). Στη συνέχεια πλησιάζετε την κάρτα στον αναγνώστη καρτών έως να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα «Η ΚΑΡΤΑ ΧΡΕΩΘΗΚΕ». Οι παροχές έχουν ενεργοποιηθεί και η οθόνη περιοδικά εμφανίζει τις καταναλώσεις (Wh / Lt / €).

  iii)    Για να τερματίσετε την ηλεκτροδότηση / υδροδότηση, πιέζετε το κομβίο «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ / REFUNDTOCARD» και πλησιάζετε την κάρτα στον αναγνώστη καρτών έως να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα «ΕΠΙΣΤΡΑΦΗΚΑΝ». Το υπόλοιπο επιστρέφει στην κάρτα και οι παροχές απενεργοποιούνται.

 

  iv)    Μπορείτε να δείτε στην οθόνη, το ποσό της πίστωσης που υπάρχει στην κάρτα σας, όταν η κάρτα δεν είναι σε χρήση (οι παροχές πρέπει να είναι απενεργοποιημένες).

 

Τηλ. Ηλεκτρολογείου: 24210-32233
Τηλ. Λογιστηρίου: 24210-27561