ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Οδηγίες χρήσης παροχής νερού και ρεύματος από τις αυτόματες συσκευές (pillars)


1. Προπληρώνετε την αξία νερού και ηλεκτρικού ρεύματος που θέλετε να καταναλώσετε στο Γραφείο Βεβαίωσης της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και σας χορηγείται μαγνητικό κλειδί για την πρόσβαση στις αυτόματες συσκευές (pillars).

 

 

 

 

2. Για λήψη νερού και ηλεκτρικού ρεύματος ή και τα δύο ταυτόχρονα, εισάγουμε το μαγνητικό κλειδί στην υποδοχή του pillar και επιλέγουμε μία από τις ελεύθερες πρίζες ή / και βάνες, πιέζοντας τα αντίστοιχα μπουτόν (γαλάζια για τις βάνες, κόκκινα για τις πρίζες). Συνδέουμε το φις / μάνικα και βγάζουμε το μαγνητικό κλειδί. Κατόπιν θέτουμε τον περιστροφικό διακόπτη για το ρεύμα στο ON / το διακόπτη της βάνας ανοικτό και το σκάφος μπορεί πλέον να τροφοδοτηθεί με νερό ή / και ρεύμα.

3. Για να τερματίσετε την ηλεκτροδότηση / υδροδότηση, θέτετε τους διακόπτες (ρεύματος / νερού) στο OFF, αποσυνδέετε καλώδιο / μάνικα, και ξανατοποθετείτε το μαγνητικό κλειδί στην υποδοχή του pillar και αποεπιλέγετε την πρίζα / βάνα που σας τροφοδοτούσε πιέζοντας πάλι τα αντίστοιχα μπουτόν και στη συνέχεια αφαιρείτε το μαγνητικό κλειδί από την υποδοχή του pillar.

 

Αν δεν γίνει τερματισμός οι επιλεγμένες παροχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους χρήστες, χρεώνοντας το δικό σας λογαριασμό.


Τηλ. Ηλεκτρολογείου: 24210-32233
Τηλ. Λογιστηρίου: 24210-27561