Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

CYSMET

     Η Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. συμμετέχει στην υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ολοκληρωμένο, Δυναμικό και Συνεργατικό σύστημα Αξιολόγησης Επικινδυνότητας για Θαλάσσιες Μεταφορές και Εφοδιαστικές Αλυσίδες» με ακρωνύμιο «CYSMET» (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-03488), της ενιαίας δράσης Εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», στο πλαίσιο της Παρέμβασης II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του Β’ Κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

05/01/21

περισσότερα

TRiTON

     Η Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. συμμετέχει στην υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Σύστημα διαχείρισης της διακινδύνευσης για το σχεδιασμό και τη λειτουργία εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο» με ακρωνύμιο «TRiTON» (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01727), της ενιαίας δράσης Εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», στο πλαίσιο της Παρέμβασης II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του Α` Κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

05/01/21

περισσότερα