ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Πρόχειρος διαγωνισμός αυτός αφορά την ανάδειξη αναδόχου για τη λειτουργία της πλάστιγγας της περιοχής Πευκακίων