Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Νέα δυνατότητα E-Banking για πληρωμή προστίμων παράνομης στάθμευσης

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου στα πλαίσια βελτίωσης κι εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τους πολίτες, προσφέρει νέα δυνατότητα εξόφλησης προστίμων παράνομης στάθμευσης μέσω e-banking της Τράπεζας Πειραιώς.

 


Από τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώνουν και ηλεκτρονικά μέσω τραπέζης,  τα διοικητικά πρόστιμα των παραβάσεων παράνομης στάθμευσης οχημάτων στους χώρους της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, που βεβαιώνονται από τη Λιμενική Αρχή (Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου / Λιμενική Αστυνομία / Τροχαία).

 

Πλέον, ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου, δίνει επιπλέον επιλογές εξόφλησης προστίμων ως ακολούθως:

 

1)    Στο Ταμείο (24213-16157) της ΟΛΒ ΑΕ (1 ος όροφος, Κτήριο Διοίκησης, Κεντρικός Προβλήτας, 382 21 ΒΟΛΟΣ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

2)    Σε οποιοδήποτε Ταχυδρομικό Κατάστημα & Πρακτορείο ΕΛΤΑ.

 

3)    Με κατάθεση σε λογαριασμό Τράπεζας Πειραιώς με ΙΒΑΝ:

GR04 0172 6100 0056 1010 2797 036.

 

Στην περίπτωση εξόφλησης του προστίμου με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει:

 

  •      Να κατατεθεί το ακριβές ποσό του χρηματικού προστίμου, πλέον τυχόν τραπεζικών εξόδων.

 

  •      Στο πεδίο της αιτιολογίας της κατάθεσης να αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία συνολικά:
    (βλέπε σχετική εικόνα)
  •          Το Νο της Παράβασης (Πεδίο 1)
  •           Τα Στοιχεία Κυκλοφορίας (Πινακίδα) του οχήματος (Πεδίο 2)
  •          Η Ημερομηνία Βεβαίωσης της Παράβασης (Πεδίο 3)

 

  •      Με την ολοκλήρωση της πληρωμής, το παραστατικό της κατάθεσης να αποσταλεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση prostima@port-volos.gr.

 

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν αναφέρονται τα παραπάνω στοιχεία δεν θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση της κλήσης και υπάρχει κίνδυνος το διοικητικό πρόστιμο να βεβαιωθεί στην Εφορία.

 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του προστίμου γίνει από άλλη τράπεζα, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον καταθέτη.