ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Ρυμούλκησης - Πετρέλευσης - Καβοδεσίας (ΚΑΝ. ΕΕ 2017/352)