ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Πρόχειρος διαγωνισμός που αφορά στη φόρτωση εκφόρτωση αγαθών που διακινούνται μέσω του εμπορικού λιμένα Βόλου με τη χρήση του μηχανολο