Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Συνέντευξη στην εφημερίδα «Ναυτεμπορική»

Στην εφημερίδα «Ναυτεμπορική» παραχώρησε συνέντευξη ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.Β. Α.Ε. κ. Γιάννης Πρίγκος και αναφέρθηκε στο παρόν και στο μέλλον του Λιμανιού Βόλου:

-Πώς εξελίσσεται η επιβατική και εμπορευματική κίνηση στο λιμάνι  του Βόλου  το 2011 (εκτίμηση για σύνολο χρονιάς)  σε σχέση με το 2010 και ποιοι  οι στόχοι σας για το 2012, δεδομένων και των πρόσφατων επαφών σας με διεθνείς εταιρείες κουραζιέρας;

Η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Βόλου μέχρι και τον Οκτώβριο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010 κατέγραψε μείωση κατά 5,38%.
Η εμπορευματική κίνηση τον κοντέινερ μέχρι τον Αύγουστο 2011 μειώθηκε κατά 15,01% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010, ενώ η κίνηση φορτίων το ίδιο διάστημα μειώθηκε κατά 15,45%.

Αναφορικά με την κρουαζιέρα είχαμε μια σημαντική αύξηση που μεταφρασμένη σε αριθμούς επιβατών ήταν μέχρι τον Οκτώβριο 2011 66.002 επιβάτες σε σχέση με τους 19.808 επιβάτες του αντίστοιχου διαστήματος του 2010, ήτοι αύξηση 233,21%.


Η αύξηση αυτή οφείλεται σε συγκεκριμένες ενέργειες της κυβέρνησης (μερική άρση του καμποτάζ κλπ), αλλά και στη γενικότερη ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο.

Η ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα θα αποτελέσει ένα στοίχημα τα επόμενα χρόνια για τη χώρα και η άποψή μου είναι ότι θα αποτελέσει σημαντικό όπλο για την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας.


Οι επαφές που μέχρι τώρα έχουν γίνει δείχνουν θετικά σημάδια για την περαιτέρω αύξηση των αφίξεων τα προσεχή χρόνια δεδομένου ότι οι εταιρείες αναζητούν διαρκώς νέους εναλλακτικούς και ενδιαφέροντες προορισμούς σε σχέση με τους ήδη υπάρχοντες.

Με αυτό το δεδομένο για το 2012 θα στοχεύσουμε στη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών στον χώρο υποδοχής (εγκατάσταση καταστημάτων αφορολόγητων ειδών, κατασκευή στεγάστρων κλπ).


Προς το παρόν δεν μας «επιτρέπεται» η σκέψη για κάτι πιο δυναμικό, αν και έχει ήδη εκφρασθεί ενδιαφέρον από την Royal Carribian Cruises και κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να υποβληθεί επενδυτική πρόταση για την περιοχή.

Η ανάπτυξη της κρουαζιέρας με την προσπάθεια διεύρυνσης του χρόνου ελλιμενισμού πλοίων (χειμερινή κρουαζιέρα) και η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού γενικότερα με τη δημιουργία μαρίνας τουριστικών σκαφών είναι άμεσης προτεραιότητας.

Τι επενδύσεις τρέχουν ενδεχομένως επί του παρόντος ή
προγραμματίζονται για την επόμενη διετία - τριετία και ποια
είναι συνολικότερα τα σχέδια της διοίκησης  του Οργανισμού Λιμένος Βόλου για την περαιτέρω ανάπτυξη του λιμανιού;

Αυτή τη στιγμή τα έργα προτεραιότητας κινούνται σε δύο κατευθύνσεις που είναι προφανείς, αλλά για τις οποίες δεν έγινε τίποτε τα προηγούμενα χρόνια. Οι κατευθύνσεις αυτές είναι η ασφάλεια και το περιβάλλον.


Για την πρώτη έχουν γίνει όλες οι ενέργειες για την ένταξη στο ΕΣΠΑ των έργων εφαρμογής του ISPS και της ολοκλήρωσής τους μέσα στο 2012.


Για το δεύτερο αναμένεται η πρόσκληση από το ΥΠΕΚΑ για την υποβολή προτάσεων. Πρόκειται για έργα εφαρμογής της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τα οποία είναι αναγκαία για τη λειτουργία του λιμένα, όπως η χρήση υβριδικών φίλτρων στο Σιλό των σιτηρών, η μεταφορά του σκραπ από την πρώτη στην τρίτη προβλήτα, και έργα εμβάθυνσης της λιμενολεκάνης από τα βαρέα και τοξικά μέταλλα. Παράλληλα απαραίτητη είναι η υλοποίηση έργων ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων στην κεντρική προβλήτα. Αυτά τα έργα πρέπει να ολοκληρωθούν την επόμενη διετία.

Άμεση προτεραιότητα επίσης, είναι και η αξιοποίηση του τερματικού σταθμού.
Παράλληλα με τα παραπάνω έργα θα γίνει προσπάθεια να ολοκληρωθούν στο ίδιο διάστημα μια σειρά μικρότερων έργων, όπως η αξιοποίηση του parking της πλατείας Τελωνείου, η συντήρηση των χερσαίων χώρων, η ανύψωση σιδηροτροχιών γερανών, η επισκευή προσήνεμου μόλου και άλλα.


Στα συνολικότερα σχέδια της διοίκησης του Οργανισμού για την παραπέρα ανάπτυξη του λιμανιού περιλαμβάνονται ακόμη:


• Η διασύνδεση της 2ης και 3ης προβλήτας με το σιδηροδρομικό δίκτυο σε συνεργασία με τον ΟΣΕ και την ΤΡΕΝΟΣΕ.
• Η διερεύνησης της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης (logistic) - με τη συμμετοχή και ιδιωτών – που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού.
• Ο προγραμματισμός πράσινων δράσεων (Φ/Β) σε χώρους του Οργανισμού και κτίρια.

- Ποια τα αιτήματα προτάσεις σας προς την κεντρική διοίκηση  και τη νέα μεταβατική Κυβέρνηση ή και την επόμενη αιρετή για  την ευόδωση των σχεδίων σας για την ανάπτυξη του λιμανιού;

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της νέας Εθνικής Λιμενικής Στρατηγικής που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι προτάσεις μας προς την κεντρική διοίκηση είναι:

1. Η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης πάσης φύσεως έργων μέσα στις ζώνες αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων.

2. Η προώθηση της διαδικασίας των παραχωρήσεων με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος μέσα από την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

3. Η εξειδίκευση του νομοθετικού πλαισίου για τις παραχωρήσεις επιβατικών – λιμενικών τερματικών σταθμών.

Έτσι θα μπορέσουμε:

• Να προχωρήσουμε σε έργα εγκατάστασης (Φ/Β) που θα υποφέρουν σημαντικά έσοδα στον Οργανισμό.

• Να προβούμε σε διεθνή διαγωνισμό για την κατασκευή μαρίνας τουριστικών σκαφών στο κύριο παραλιακό μέτωπο της πόλης και στον μεγάλο λιμενοβραχίονα («κορδόνι»), ώστε με την ανάπτυξη του χώρου αυτού και του θαλασσίου μετώπου του που τον περικλείει να αποτελεί κομβικό σημείο διασύνδεσης με τον αστικό ιστό της πόλης να προσφέρουμε σημαντικά στην ανάπτυξη της, μέσα από τη δημιουργία έμμεσων θέσεων εργασίας, αλλά και την τόνωση της εμπορικής δραστηριότητας.

• Να προχωρήσουμε σε έργα βελτίωσης του ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων και σε αύξηση της τουριστικής κίνησης.
Το κύριο στρατηγικό πρόβλημα του λιμανιού του Βόλου είναι η αύξηση της διακίνησης των φορτίων και η ενίσχυση της θέσης του στον λιμενικό ανταγωνισμό.
Αυτό σημαίνει μελέτης ολοκλήρωσης της 3ης προβλήτας και πιθανή κατασκευή της με τη συνεργασία ιδιωτών (παραχώρηση).
Ωστόσο μέσα στις προτεινόμενες θεσμικές αλλαγές που μιλούν για εξειδίκευση των Οργανισμών, θα ήταν απαραίτητη μια μελέτη που να καταλήγει σ’ αυτήν την κατεύθυνση.