Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Απάντηση στο «Συνήγορο του Πολίτη»

Σε απάντηση στα όσα αναφέρει ο «Συνήγορος του Πολίτη» για τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας του Λιμανιού Βόλου και τα ερωτήματα που θέτει με έγγραφό του, ο Ο.Λ.Β. Α.Ε. θεωρεί υποχρέωσή του να αναφέρει τα εξής:

Το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης του Λιμανιού βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης και αναμένονται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πιστοποίησης από πιστοποιημένο φορέα για να λειτουργήσει συνολικά.

Μάλιστα όπως προβλέπεται έχει ορισθεί από τον Νοέμβριο 2011 ο κ. Ηρακλής Καμπανός, ως υπεύθυνος περιβαλλοντικών θεμάτων.

Στο θέμα της επεξεργασίας και διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων, για το οποίο θέτει ερώτημα ο «Συνήγορος του Πολίτη», υπάρχει σχέδιο διαχείρισης το οποίο έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (3397/34857  5/6/2009) και το σύστημα λειτουργεί από το 2005.

Σε εξέλιξη επίσης βρίσκεται το πρόγραμμα μετρήσεων ήχου νερού και ρύπων.

Στην πρώτη φάση έχει ανατεθεί ήδη σε διαπιστευμένο εργαστήριο η μέτρηση των νερών και σε δεύτερη φάση θα ανατεθεί μέσα στο Μάριο 2012 σε επίσης διαπιστευμένο εργαστήριο οι μετρήσεις ήχου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Το πρόγραμμα των μετρήσεων θα ενταχθεί στο συνολικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και θα παρακολουθείται συνεχώς.

Τα δε αποτελέσματα των ηχομετρήσεων θα ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα του Ο.Λ.Β., όπως ορίζει και η ΚΥΑ 199737.

Παράλληλα θα υπάρξει πρόγραμμα ενημέρωσης του κοινού και των αρμοδίων φορέων για τις περιβαλλοντικές δράσεις στο Λιμάνι του Βόλου.