Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Απάντηση ΟΛΒ στον Σύλλογο «ΑΡΓΩ»

Απάντηση στο αίτημα της Ένωσης Πλοιοκτητών Τουριστικών και Επαγγελματικών Σκαφών «ΑΡΓΩ» να τους παραχωρηθεί χώρος για εργασίες συντήρησης και διαχείρισης σκαφών αναψυχής στα διαχειμαζόμενα σκάφη στον 3ο προβλήτα, έδωσε ο Ο.Λ.Β. Α.Ε. τονίζοντας ότι οι συγκεκριμένες εργασίες επισκευής των σκαφών, παράγουν επικίνδυνα απόβλητα, η διαχείριση των οποίων απαιτεί την υλοποίηση τεχνικών έργων, σημαντικού κόστους, το οποίο η ΟΛΒ ΑΕ δεν μπορεί να αναλάβει.

«Ως εκ τούτου - σημειώνει ο Οργανισμός - και σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, η ΟΛΒ ΑΕ απαγορεύει την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σε ανελκυθέντα ήδη σκάφη σας»


Ο Ο.Λ.Β. Α.Ε. αναφέρει στην απάντησή του πως ο Οργανισμός σε πνεύμα καλής θέλησης, ανταποκρινόταν πάντα στο αίτημα σας για την ανέλκυση και τη διαχείμαση σκαφών των μελών σας στον 3ο προβλήτα λιμένος, παρά του ότι πολλές φορές, χωρίς άδεια από τις αρμόδιες αρχές, τα μέλη της Ένωσης, παράνομα, προέβαιναν, σε ανύποπτες ώρες, σε εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των σκαφών τους.


«Στο ίδιο αυτό σε πνεύμα καλής θέλησης – επισημαίνεται - ο Οργανισμός συμπεριέλαβε το αίτημα του Συλλόγου για τη δραστηριότητα της εκτέλεσης εργασιών περιορισμένης κλίμακας στα ανελκυσμένα σκάφη, στην περιβαλλοντική μελέτη για τη λειτουργία του λιμανιού».

Για το λόγο ζητήθηκε από την Ένωση Πλοιοκτητών Τουριστικών και Επαγγελματικών Σκαφών «ΑΡΓΩ» να περιγράψει λεπτομερώς τη φύση των υπόψη εργασιών και τον τρόπο εκτέλεσής τους, σε έγγραφά τα οποία υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος προκειμένου να συμπεριληφθούν στην απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.


Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ότι: «Εντός της λιμενικής ζώνης επιτρέπεται η διαχείμαση σκαφών και περιορισμένες εργασίες επισκευής αυτών (υδροβολή, εξωτερικός και εσωτερικός καθαρισμός, βαφές), σε χώρο που θα επιλέξει και θα είναι κατάλληλος γι αυτές τις δραστηριότητες, ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου».


«Τα υγρά απόβλητα από τη διεργασία των υδροβολών να συλλέγονται και να οδηγούνται σε σύστημα επεξεργασίας, με δεξαμενή καθίζησης των φερτών υλών της υδροβολής και φιλτραρίσματος και επανακυκλοφορίας του νερού όπου θα γίνεται καθίζηση των στερεών. Τα υγρά απόβλητα, μετά την επεξεργασία τους να ανακυκλώνονται, ενώ το ίζημα να συλλέγεται και να υφίσταται διαχείριση σύμφωνα με τη νομοθεσία περί επικίνδυνων αποβλήτων.»


Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου αναφέρει, τέλος, στο Σύλλογο ότι αν υπάρχει ενδιαφέρον η ΟΛΒ ΑΕ μπορεί να προχωρήσει, μετά από δημόσια πρόσκληση, στην παραχώρηση περιορισμένου χώρου προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι, με δικές τους δαπάνες, να προβούν στην κατασκευή της απαιτούμενης υποδομής και επισημαίνει πως δεν θα επιτραπούν πλέον πρακτικές του παρελθόντος.