Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Αίτημα τετραετούς παράτασης για Σιλό και scrap

Τετραετή παράταση για την υλοποίηση των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών έργων για τις δραστηριότητες του Σιλό και το scrap ζήτησε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου, με επιστολή του, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Όπως είναι γνωστό η προθεσμία για την υλοποίηση των έργων στο Σιλό λήγει στις 31 Μαΐου και για το σκραπ στις 31 Μαΐου 2013.
Αν δεν δοθεί άμεσα παράταση τότε, σύμφωνα με την ισχύουσα Κυβερνητική Απόφαση θα πρέπει να σταματήσει κάθε δραστηριότητα στο Σιλό από την Παρασκευή 1 Ιουνίου.

Ο Οργανισμός σημειώνει στην επιστολή του πως «για το εν λόγω θέμα, προκλήθηκε με πρωτοβουλία της ΟΛΒ ΑΕ, συνάντηση όλων των φορέων που εμπλέκονται με τη λειτουργία του λιμανιού (Ναυτικοί Πράκτορες, Μεταφορείς, Επιμελητήρια, Λιμενεργάτες κλπ) καθώς και εκπροσώπων της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κκ Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και Δημάρχου Βόλου. Αυτό το οποίο κατέστη φανερό είναι η ανάγκη για τη συνέχιση της λειτουργίας του ΣΙΛΟ Αποθήκευσης Δημητριακών».
 
Επισημαίνεται δε πως η ΟΛΒ ΑΕ έχει έρθει σε συνεννόηση με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και αναμένεται η έκδοση πρόσκλησης για την χρηματοδότηση του συνόλου των τεχνικών έργων περιβαλλοντικού χαρακτήρα στο Λιμένα Βόλου ενώ τονίζεται πως «θα πρέπει να γίνει σαφής η θέληση του Υπουργείου ΠΕΚΑ για τις χρονικές παρατάσεις που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των έργων σε ρεαλιστικό χρονικό ορίζοντα και όχι σε μία παράταση μερικών μηνών».

Δικαιολογώντας το αίτημα για τετραετή παράταση ο Οργανισμός αναφέρει ότι «η πρόταση αυτή θεωρείται ρεαλιστική δεδομένων των γραφειοκρατικών διαδικασιών και της αναποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, που οφείλεται στην πολυνομία, στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί υλοποίησης τεχνικών έργων του Δημοσίου και στην εμπλοκή πολλών υπηρεσιών μέχρι το τελικό αποτέλεσμα.

Η ανάγκη για τα παραπάνω καθίσταται απολύτως κρίσιμη, με δεδομένο το γεγονός ότι οι δραστηριότητες της διακίνησης δημητριακών και της διακίνησης του scrap αποτελούν τις δύο από τις τρεις κύριες εμπορικές δραστηριότητες της ΟΛΒ Α.Ε».

Τέλος καταλήγει πως «συνέπεια της μη παράτασης του χρόνου υλοποίησης των έργων θα ήταν η αποδυνάμωση του Οργανισμού και η διαφυγή εσόδων από την παύση των ανωτέρω δραστηριοτήτων. Μια τέτοια τροπή διακινδυνεύει την βιωσιμότητα του Οργανισμού, με σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην βιομηχανική/αγροτική δραστηριότητα της περιοχής (Χαλυβουργία Θεσσαλίας, εξαγωγή αγροτικών προϊόντων) όσο και στην τοπική οικονομία, αφού μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων θα οδηγηθεί στην ανεργία, σε μια περίοδο, όπου η χώρα έχει περισσότερο από κάθε άλλη φορά ανάγκη για την διατήρηση υφιστάμενων θέσεων εργασίας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την περιοχή της Θεσσαλίας και την Εθνική Οικονομία».