Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Για το ραδιενεργό φορτίο στο Λιμάνι

Για την υπόθεση του ραδιενεργού φορτίου στο Λιμάνι από απόβλητα της «Ελληνικής Χαλυβουργίας» που αποκαλύφθηκε το προηγούμενο διάστημα ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου επισημαίνει πως, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν έχει καμία αρμοδιότητα να διεξάγει οποιοδήποτε τεχνικό έλεγχο στα φορτία που εισάγονται ή εξάγονται από το Λιμάνι Βόλου.
Σημειώνεται πως η φόρτωση και εκφόρτωση του συγκεκριμένου υλικού, επειδή υπάγεται στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων, γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό που περιγράφεται στο Π.Δ. 405/1996 (ΦΕΚ 272Β/16-12-1996). Επίσης με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθ. 11592 (ΦΟΡ) 1125/ ΦΕΚ 1633Β/18-8-1999), οι έλεγχοι για τον εντοπισμό τυχόν ύπαρξης ραδιενεργών υλικών στο παλαιό σιδηρομετάλλευμα γίνεται με την υποχρεωτική εγκατάσταση ειδικών μετρητικών διατάξεων στις εισόδους των βιομηχανιών επεξεργασίας σιδήρου καθώς και στα τελωνεία εισόδου της χώρας.
Στα έγγραφα που παρελήφθησαν από την εταιρία για το εν λόγω φορτίο, δεν υπήρχε ένδειξη για ίχνη του στοιχείου Καίσιο 137 (Cs 137) και αναφέρονταν μόνο ότι το συγκεκριμένο φορτίο επικίνδυνων αποβλήτων είναι κλάσης 9, σύμφωνα με το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού. Να σημειωθεί ότι η ταξινόμηση των ραδιενεργών υλικών γίνεται σύμφωνα με την κλάση 7.
Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου δεν έχει εκπονήσει σε αυτή την φάση σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων λόγω ανίχνευσης ραδιενέργειας σε φορτία.
Η ΟΛΒ Α.Ε. έχει εκπονήσει σχέδιο εκτάκτου ανάγκης για ρύπανση της θάλασσας από πλοία.
Επειδή όμως, η ΟΛΒ Α.Ε. κρίνει το περιστατικό ως αρκετά σοβαρό, θα προχωρήσει σε επικοινωνία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου του προσωπικού της καθώς και τυχόν εμπλεκόμενων φορέων π.χ. Λιμενική Αρχή, Τελωνεία, κλπ (εφόσον ζητηθεί), για την διαχείριση παρόμοιων καταστάσεων, την προστασία του προσωπικού και την λήψη μέτρων για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.