Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Βραβεύτηκε το λιμάνι Βόλου για τις περιβαλλοντικές του δράσεις.

Το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό PERS (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Λιμένων) απενεμήθη στο Λιμάνι του Βόλου για την περιβαλλοντική πολιτική που ακολουθεί, την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “SuPorts”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IVC.

Στο έργο “SuPorts” (Βιώσιμης Διαχείρισης για Ευρωπαϊκούς Λιμένες), συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς ως εταίροι, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε., επίσης συμμετέχουν συνολικά 10 φορείς από  7 χώρες.

Το πιστοποιητικό, το οποίο παρέλαβε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου κ. Γιάννης Πρίγκος, είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή του λιμανιού του Βόλου στο δίκτυο ECOPORTS (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λιμένων).

Εκτός από το λιμάνι του Βόλου, το πιστοποιητικό απονεμήθηκε και στα λιμάνια Κέρκυρας, Λάγους, Καβάλας και Piombino της Ιταλίας.
Το έργο SuPorts στοχεύει να συνεισφέρει καταλυτικά στην ενεργοποίηση και υποστήριξη των μικρής κλίμακας λιμένων στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης, μέσω κυρίως της ανταλλαγής εμπειριών, υλοποίησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων και της εφαρμογής κατάλληλων περιβαλλοντικών εργαλείων.
Όπως επισημάνθηκε στην εκδήλωση, στην οποία συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων του υπουργείου Ναυτιλίας κ. Μουτζούρης, το ζήτημα της περιβαλλοντικής διαχείρισης των λιμένων είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι:
α) ως χώρα έχουμε πολύ μεγάλη ακτογραμμή και πολύ μεγάλο αριθμό λιμένων και λιμενίσκων.
β) τα λιμάνια μας αναπτύχθηκαν ιστορικά σε τόπους όπου περιβάλλονται από αστικό ιστό και έτσι αλληλοεπηρεάζονται από δραστηριότητες τοπικών κοινωνιών
γ) ο τουρισμός αποτελεί ισχυρό πυλώνα της οικονομίας μας και η ποιότητα του περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της αειφορίας του.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Γιάννης Πρίγκος, μεταξύ άλλων, αφού ευχαρίστησε τον καθηγητή του ΑΠΘ κ. Αρ. Νανιόπουλο για τη βοήθεια που προσέφερε στο Λιμάνι του Βόλου στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης με το πιστοποιητικό PERS, σημείωσε ότι «τα περισσότερα ελληνικά λιμάνια όπως και του Βόλου, είναι οριοθετημένα εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος, γεγονός που δημιουργεί αυξημένες ανάγκες ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σε αυτό το πλαίσιο, η εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων όπως το PERS, η συμμετοχή και η ανταλλαγή εμπειρίας σε περιβαλλοντικά δίκτυα όπως το ECOSERTS, καθώς και η συνεργασία με ειδικούς μπορούν να δράσουν σωρευτικά στην κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης».

 «Σήμερα – τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΒ - περισσότερο από ποτέ αναδεικνύεται η αναγκαιότητα εφαρμογής περιβαλλοντικής διαχείρισης σε κάθε δράση, η οποία και αποτελεί έναν από τους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης μαζί με την κοινωνία και την οικονομία, οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση και ισορροπία.
Όλοι μας προσπαθούμε – στο πλαίσιο που ο καθένας μας λειτουργεί – να παράγουμε αποτελέσματα στον τομέα ή στην εταιρεία ή τον φορέα που βρισκόμαστε και εκπροσωπούμε και να αναπτύξουμε ό,τι μας αντιστοιχεί.
Η ταύτιση όμως της ανάπτυξης μόνο με την οικονομική μεγέθυνση δεν μπορεί να προσφέρει λύσεις στην εποχή μας, έχει οδηγήσει δε σε αντίθετα αποτελέσματα.

Εάν δεν δράσει ο καθένας στον χώρο του, εάν δεν προσπαθήσει – στο μέτρο που του το επιτρέπουν οι συνθήκες – να ενσωματώσει σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις δραστηριότητες  και στις επαφές του με άλλα ενδιαφερόμενα μέλη, δεν θα είναι κοινωνικά υπεύθυνος και δεν θα έχει ασκήσει την εταιρική κοινωνική του ευθύνη, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο των κανονιστικών ρυθμίσεων ή της νομοθεσίας, όσον αφορά στα κοινωνικά δικαιώματα ή στα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Το λιμάνι του Βόλου επιδεικνύοντας συνεχώς και ‘έμπρακτα την ευαισθητοποίησή του σε περιβαλλοντικά θέματα και όντας πάντοτε  αρωγός σε προγράμματα και δράσεις που σκοπό έχουν την προαγωγή των περιβαλλοντικών ζητημάτων, μπορεί και έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την προσπάθεια αυτή, να καταστήσει το λιμάνι πρότυπο περιβαλλοντικής λειτουργίας και αρμονικής συνύπαρξης με την πόλη, παρά την οικονομική κρίση που περνάει η χώρα μας.

Η διοίκηση του ΟΛΒ θα συνεχίσει την προσπάθεια για την ανάπτυξη του Λιμένα Βόλου, καλώντας όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς να συνδράμουν σ’ αυτήν την προσπάθεια».