ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Φόρτωσης Χύδην Υλικών με Κοχλιομεταφορείς