Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Απάντηση του ΟΛΒ για δήθεν ρύπανση

Με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν στη συζήτηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου, σχετικά με καταγγελία εκπροσώπων των κατοίκων του Π. Λιμεναρχείου, ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου διευκρινίζει πως οι καταγγελίες της 23ης Ιουνίου (και όχι της 27ης όπως λανθασμένα αναφέρεται σε δημοσιεύματα) για δήθεν ρύπανση, αποδείχτηκαν ανυπόστατες.
Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Οργανισμού παρουσίασε στοιχεία αποδεικνύοντας πως ο ΟΛΒ λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα, από το νόμο, μέτρα για την περιβαλλοντική προστασία.
Συγκεκριμένα, στην Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατατέθηκε απόσπασμα από το ημερολόγιο συμβάντων της Λιμενικής Αρχής (23-06-2013), στο οποίο αναφέρεται σαφώς πως αξιωματικός της διενήργησε επιτόπιο έλεγχο στην περιοχή φορτοεκφόρτωσης scrap και διαπιστώθηκε η τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων από τον ΟΛΒ, ενώ δεν παρατηρήθηκε καμιά απολύτως ρύπανση. 
Από τον ΟΛΒ επισημάνθηκε ακόμη πως έχει μειωθεί σημαντικά η κίνηση του scrap ενώ σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2013, με εκπροσώπους της Χαλυβουργίας Ελλάδος, υπήρξε δέσμευση για την αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων (διαβροχή scrap, μείωση θορύβων).
Παράλληλα, σε συνεργασία με την Χαλυβουργία, άλλες εταιρείες και ναυτικούς πράκτορες ο Οργανισμός υλοποιεί δράσεις με παρεμβάσεις και ελέγχους, με στόχο να μειωθεί η περιβαλλοντική όχληση στο λιμάνι. 
Ο εκπρόσωπος του ΟΛΒ ενημέρωση επίσης την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πως στις 4 Ιουνίου 2013, δόθηκε παράταση, από το ΥΠΕΚΑ, για την υλοποίηση όλων των περιβαλλοντικών έργων στο λιμάνι, τα οποία θα εξαφανίσουν κάθε ίχνος ρύπανσης, ενώ σημείωσε πως υλοποιείται συνεχώς πρόγραμμα μετρήσεων ήχου και θαλασσίου ύδατος.
Απαντώντας τέλος, σε δημοσίευμα που αναφέρει πως ο ΟΛΒ δήθεν δεν θέλει να εφαρμόσει την περιβαλλοντική μελέτη, ο Οργανισμός σημειώνει πως όχι μόνο επιδιώκει την υλοποίησή της αλλά, αλλά ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι προμελέτες των έργων, τα οποία περιλαμβάνονται στην μελέτη και αναζητείται με επιμονή, η αναγκαία χρηματοδότηση, για την οποία δυστυχώς μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει θετική εξέλιξη.