Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Με κοχλιομεταφορείς η φόρτωση στο λιμάνι.

Με κοχλιομεταφορείς γίνεται πλέον η φόρτωση σιτηρών, στα πλοία, στο λιμάνι του Βόλου, με συνέπεια την ελαχιστοποίηση σε μεγάλο βαθμό, της ρύπανσης από τη σκόνη.
Με τη λειτουργία των κοχλιομεταφορέων, σταμάτησε και η φόρτωση από το Σιλό, η οποία προκαλούσε μεγαλύτερη επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα.

Για τη νέα μέθοδο φόρτωσης χρησιμοποιούνται δύο ή τρεις μεταφορείς, (ανάλογα τον αριθμό των φορτηγών), σε δύο βάρδιες.

Κάθε μεταφορέας εκφορτώνει ένα φορτηγό 25 τόνων σε 12 – 15 λεπτά, δηλαδή περίπου τέσσερα φορτηγά την ώρα, ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτήν που επιτυγχάνετο με τη διαδικασία φόρτωσης από το Σιλό.

Το σημαντικό όμως, πλεονέκτημα αυτού του τρόπου φόρτωσης, είναι η ελαχιστοποίηση της ρύπανσης από σκόνη, αφού με τη νέα μέθοδο, η σκόνη που εκλύεται είναι ελάχιστη και κοντά στο έδαφος, με αποτέλεσμα να μην διαχέεται στην ατμόσφαιρα, όπως συνέβαινε με το Σιλό, από το οποίο η σκόνη εκλύονταν σε μεγάλο ύψος.

Με τους κοχλιομεταφορείς δεν απαιτείται να ανοίγουν σε όλο το εύρος, τα αμπάρια των πλοίων με αποτέλεσμα να συγκρατείται η σκόνη που διέφευγε από αυτά.
Να σημειωθεί τέλος πως η διαδικασία, την οποία υλοποιούν οι λιμενεργάτες του λιμανιού, γίνεται με ελάχιστο θόρυβο.