Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Απάντηση για το Σιλό

Σε δημοσίευμα, στο οποίο αναφέρεται πως πλοίο εξαιτίας της μη λειτουργίας του Σιλό «αναγκάστηκε να φορτώσει στο λιμάνι της Στυλίδας», απαντά ο ΟΛΒ και επισημαίνει πως με το δημοσίευμα, κάποιος θα μπορούσε να συμπεράνει ότι το λιμάνι της Στυλίδας διαθέτει Σιλό, γι’ αυτό και προτιμήθηκε.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται πως ο ΟΛΒ δεν διαθέτει, αφού σταμάτησε η λειτουργία του Σιλό, αποθηκευτικούς χώρους, κάτι που όμως είναι τελείως ανυπόστατο.

Όπως γνωρίζουν και οι ναυτικοί πράκτορες, ο ΟΛΒ διαθέτει στεγασμένες αποθήκες που διατίθενται για αποθήκευση χύδην υλικών (όπως τα δημητριακά). Συγκεκριμένα, την περίοδο αυτή (και όλο τον Ιούλιο) είναι διαθέσιμες δύο αποθήκες συνολικής επιφάνειας 2.500 μ2, χώρος ικανός να αποθηκευτούν τουλάχιστον 5.000 m3 δημητριακών (πάνω από την συνήθως διακινούμενη ποσότητα μέσω του Σιλό).

Παρά την μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα του Οργανισμού, ουδέποτε έγινε ερώτηση, από κανέναν, για την διαθεσιμότητα των αποθηκών το μήνα Ιούλιο. Αμφιβάλουμε εάν η Στυλίδα διαθέτει ανάλογη αποθηκευτική ικανότητα.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο έμπορος που διακίνησε τα δημητριακά μέσω του λιμανιού της Στυλίδας, επέλεξε το συγκεκριμένο λιμάνι για άλλους λόγους και όχι εξαιτίας παροπλισμού του Σιλό ή επειδή δεν βρήκε αποθηκευτικό χώρο στον ΟΛΒ, όπως ανέφερε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ναυτικός πράκτορας.

Πρέπει να σημειωθεί τέλος, πως με τη λειτουργία των κοχλιομεταφορέων, στο λιμάνι, η φόρτωση των σιτηρών και άλλων χύδην φορτίων γίνεται γρήγορα, σύγχρονα και με μηδαμινές εκπομπές σκόνης, η οποία δεν διαχέεται στην ατμόσφαιρα, όπως μπορούσε να συμβεί με τη λειτουργία του Σιλό.