ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Καθαρισμού Χερσαίων Χώρων