ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Εγκατάσταση & Λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφαλείας Λιμένος Βόλου, Σύμφωνα με τις Απαιτήσεις του Κώδικα ISPS/Υποέργο ΙI (Προμήθει