Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Αντικατάστασης Κουφωμάτων στο Κτίριο Διοίκησης ΟΛΒ ΑΕ

* Διόρθωση του Άρθρου 2 (Δικαίωμα Συμμετοχής) της Διακήρυξης:
«Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ»

* η Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 3.2, πρέπει απαραιτήτως να αναφέρει ότι ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικά ενήμερος στον ΟΑΕΕ και στο ΙΚΑ.

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο εδώ