ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διακήρυξη Δημοπρασίας Έργου «Κατασκευή Υ/Σ ΜΤ στον Κεντρικό Προβλήτα Λιμένα Βόλου»


Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο εδώ