ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Υπηρεσιών Απορρύπανσης


Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο εδώ