ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Λογιστικής Υποστήριξης


-Διακήρυξη *
* «Ορθή Επανάληψη ως προς τον Προϋπολογισμό Υπηρεσίας»

-Διευκρινίσεις