Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Υπογραφή συμβάσεων ISPS στο Λιμάνι του Βόλου

Υπεγράφησαν σήμερα 6/3/2015 από τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της ΟΛΒ ΑΕ κ. Ιωάννη Πρίγκο και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας E-ARION κ. Ταγκαλάκη Δημήτριο οι συμβάσεις για :

α) Σύστημα Επιτήρησης και Ελέγχου Πρόσβασης για την Εγκατάσταση και λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφαλείας Λιμένος Βόλου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα ISPS και

β) Της προμήθειας φορητού εξοπλισμού που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε. Π «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος»

Το συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση της σύμβασης του πρώτου Υποέργου του συστήματος επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης ανέρχεται στο ποσό των 736.412,53 € πλέον ΦΠΑ. Το δε συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση της σύμβασης του δεύτερου Υποέργου της προμήθειας φορητού εξοπλισμού ανέρχεται στο ποσό των 24.391,2 € πλέον ΦΠΑ.

Η προθεσμία υλοποίησης του έργου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής και διαρκεί έξι μήνες. Ενδεικτικά το έργο αποτελείται από:

• Φυλάκιο Κεντρικής Πύλης/ Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας (ΚΕΑ).
• Φυλάκιο Προβλήτα Νο 3.
• Σύστημα επιτήρησης με κάμερες, σύστημα επικοινωνίας με φυλάκια.
• Ηλεκτρικούς μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης.
• Ανιχνευτή μεταλλικών αντικειμένων.
• Περιφράξεις, θύρες εισόδου-εξόδου οχημάτων.
• Υπερυψωμένη πλατφόρμα ελέγχου Φ/Γ οχημάτων.
• Προκατασκευασμένα στηθαία σκυροδέματος τύπου JERSEY.
• Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό –κόμβοι διανομής –καλωδιώσεις .

Το έργο δημιουργεί φυσικές και ηλεκτρονικές συνθήκες ασφαλείας όπως ορίζονται από τους διεθνείς , ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανόνες ασφαλείας .

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΟΛΒ ΑΕ κ. Ιωάννης Πρίγκος το έργο είναι σημαντικό για το λιμάνι του Βόλου μιας και το εντάσσει στα λιμάνια εκείνα που πρωτοπορούν στην εναρμόνιση λειτουργίας τους με τον διεθνή κώδικα ISPS.

Σημειωτέον ότι η διασφάλιση προμήθειας ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την λειτουργία του ISPS θα είναι η πρώτη που υπογράφεται από Οργανισμό λιμένος της χώρας και αναμένεται να βελτιστοποιήσει τις συνθήκες ασφάλειας εντός του λιμένα καθώς και να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με το λιμάνι μέσω της αυτοματοποίησης και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης των σχετικών διαδικασιών .