Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΛΒ

Στο πλαίσιο απολογισμού της παρούσας Διοίκησης παραθέτουμε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας κατόπιν της έγκρισης από τη Γ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων του 2013 όπως αυτά εμφανίζονται στις 31-12-2014 προ των εγγραφών των αποτελεσμάτων χρήσης του 2014.


Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών για τη χρήση του 2013 ανήλθε στα 4.558.299 ευρώ έναντι 4.554.941 ευρώ του 2012 και το 2014* διαμορφώθηκε στα 4.650.000 παρουσιάζοντας μία σταθεροποιητική τάση με μία οριακή αύξηση της τάξης του 2,1% την τελευταία τριετία.*

Ταυτόχρονα τα λειτουργικά έξοδα για τη χρήση του 2014* ανέρχονται στο ποσό των 3.420.000 ευρώ , έναντι 3.670.000 το 2013 και 4.303.771 το 2012 παρουσιάζοντας μία μείωση κατά 20,50% κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΕΒIΤDA) για το 2013 ανήλθαν σε 1.433.948 ευρώ έναντι 804.380 το 2012 παρουσιάζοντας αύξηση 78,26% , με αυξητική τάση και το 2014* προσεγγίζοντας για την τριετία το 86%.

Τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν αύξηση 233% από 181.771,88 ευρώ το 2012 σε 606.087 ευρώ το 2013και πρόβλεψη για το 2014* στα 650.000 ευρώ κλείνοντας την τριετία με αύξηση 257%*

Τέλος τα χρηματικά διαθέσιμα παρουσίασαν αύξηση κατά 212,50% το 2013 σε σχέση με το 2012 αφού από τα 400.000 ευρώ το 2012 ανήλθαν σε 1.250.000 ευρώ το 2013 και στη συνέχεια το 2014 διαμορφώθηκαν στα 1.700.000 ευρώ δημιουργώντας αύξηση στην τριετία 2012-14* της τάξης του 325%.

Αναφερόμενος στα οικονομικά της Ο.Λ.Β. ΑΕ ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Ιωάννης Πρίγκος δήλωσε: «Τα παραπάνω εκτεθέντα οικονομικά αποτελέσματα επετεύχθησαν σε μία περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για την συγκυρία των οικονομικών δεδομένων της χώρας και παρά την εγγενή αδυναμία τόσο σε έμψυχο δυναμικό όσο και σε σύγχρονο εξοπλισμό. Βασικοί συντελεστές οι εργαζόμενοι του Οργανισμού που σε συνεργασία την Διοίκηση και συνεννόηση με τους χρήστες, παρά τα διαρθρωτικά προβλήματα ανταποκρίθηκαν σε ένα δύσκολο έργο.

Η τριετία που παρήλθε ήταν μία περίοδος σημαντικής οικονομικής εξυγίανσης. Η επόμενη θα είναι μία περίοδος ανάπτυξης και δρομολόγησης έργων που θα προσδώσουν την αναγκαία δυναμική στο λιμάνι του Βόλου που είναι και το μοναδικό λιμάνι της Θεσσαλίας. Οι προοπτικές του είναι μεγάλες. Το ίδιο και οι προκλήσεις στις οποίες όλοι όσοι κατέχουν υπεύθυνες θέσεις οφείλουν να ανταποκριθούν ώστε να επιτευχθεί ο πρωταγωνιστικός του ρόλος στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής».