ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού Ανάθεσης Εργασιών Φορτοεκφόρτωσης με Χρήση Η/Κ Γερανών


Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο εδώ