ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Ανάθεση Υπηρεσιών Μηχανολογικής Συντήρησης – Ορθή Επανάληψη ως προς την ημερομηνία δημοπράτησης


Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο εδώ