Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Δελτίο Τύπου 15-01-2016

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., στο πλαίσιο των ενεργειών που προγραμματίζει να αναλάβει μέσα στο έτος 2016, για την αναβάθμιση του λιμανιού και την αύξηση/βελτίωση των παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, αλλά και του εκσυγχρονισμού των υποδομών του, είχε συνάντηση με τους πράκτορες των κρουαζιεροπλοίων όπου εξετάσθηκαν οι εναλλακτικοί τρόποι ασφαλούς και ταχύτερης εξόδου των επιβατών των κρουαζιεροπλοίων προς την πόλη, λαμβανομένης υπόψη και της προσεχούς λειτουργίας του συστήματος ISPS.


                                                                                                                     ΒΟΛΟΣ 15-1-2016

                  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 2

 

          Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., στο πλαίσιο των ενεργειών που προγραμματίζει να αναλάβει μέσα στο έτος 2016, για την αναβάθμιση του λιμανιού και την αύξηση/βελτίωση των παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, αλλά και του εκσυγχρονισμού των υποδομών του, είχε συνάντηση με τους πράκτορες των κρουαζιεροπλοίων όπου εξετάσθηκαν οι εναλλακτικοί τρόποι ασφαλούς και ταχύτερης εξόδου των επιβατών των κρουαζιεροπλοίων προς την πόλη, λαμβανομένης υπόψη και της προσεχούς λειτουργίας του συστήματος ISPS. Το έργο έχει περατωθεί και σύντομα ο Οργανισμός θα προχωρήσει στις ενέργειες για την κανονική λειτουργία του.

 


 

 

          Επίσης, εξετάζεται η επαναλειτουργία του Σιλό, η οποία ανεστάλη το 2013, υπό όρους φιλικούς στο περιβάλλον και σύμφωνους με τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών όρων που τέθηκαν το 2012, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίων.

 


 

 

          Παράλληλα, έχουν αποφασισθεί άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης φθορών στις υποδομές του λιμένα, βελτίωσης του οδοστρώματος, καθαρισμού των χώρων των προβλητών και γενικότερων ενεργειών άμεσης ανάγκης, για την καλύτερη λειτουργία του λιμανιού.

 

Ο.Λ.Β. Α.Ε.