ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Εκποίηση Επιβλαβούς Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφους «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» Ν.Π. 7196