ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Απομάκρυνση - Διάθεση Επιβλαβούς Ε/Γ-Τ/Ρ-Ι/Φ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ" ΝΠ 7196