ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Υγρών Καυσίμων