ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Υπηρεσιών Φύλαξης - Διακήρυξη-Διευκρινίσεις