ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Απομάκρυνση-Διάθεση Επιβλαβούς Ι/Φ-Α/Ψ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ" ΝΠ 7196