ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Παραχώρησης Καταστήματος Κ26 ως Κ.Υ.Ε.