ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δημόσια Διαβούλευση - Διακήρυξη Ανάθεσης Υπηρεσιών Παραλαβής Αποβλήτων Πλοίων

Τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση Σχέδιο Διακήρυξης «Ανάθεση Υπηρεσιών Παραλαβής – Διαχείρισης Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που Καταπλέουν στην Περιοχή Ευθύνης της ΟΛΒ ΑΕ»


Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 29-08-2016 και ώρα 14:00.Σχέδιο Διακήρυξης