ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Υπηρεσιών Παραλαβής Αποβλήτων Πλοίων