ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Παραχώρηση Λιμενικού Χώρου για Περιηγήσεις με Ιππήλατη Άμαξα