ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Φύλαξη Προβλήτα Σιδηροδρομικού Πορθμείου

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Σύμφωνα με την 3629/346/19-01-2017 Απόφαση ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ, ο διαγωνισμός της Δευτέρας 23-01-2017 ακυρώνεται και θα επαναπροκηρυχθεί.
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού