ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Αποκατάσταση Τμήματος Δαπέδων Προβλήτα Νο-2