ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφάλειας/Φύλαξης Λιμενικής Εγκατάστασης ΟΛΒ ΑΕ