ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Συντήρηση Δικτύου Ηλεκτρικής Ισχύος-Ύδατος Λιμενίσκου Τελωνείου