ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Εγκατάσταση Κιβωτίου Παροχών (Pillar) Εξυπηρέτησης Ε/Γ-Ο/Γ Πλοίων