Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Ανακοίνωση - Πορεία Έργων

Η ΟΛΒ Α.Ε. σας ενημερώνει για το σύνολο των έργων/δράσεων και παρεμβάσεων πως εκτελέσθηκαν ή βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης από τον Ιανουάριο του 2016 έως σήμερα.


Συγκεκριμένα, έχουν πραγματοποιηθεί:

 1. Έργα που σχετίζονται με τις λιμενικές υποδομές :
 • Ασφαλτόστρωση και διαγράμμιση χώρων στον εμπορικό λιμένα.
 • Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση τριών κιβωτίων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (pillars) για εξυπηρέτηση μεγάλων θαλαμηγών σκαφών.
 • Υλοποιείται η εγκατάσταση κιβωτίων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (pillars) στον χώρο του τελωνείου για την μεταφορά των αλιευτικών σκαφών από την κεντρική προβλήτα και την απόδοση της υφιστάμενης υποδομής σε τουριστικά σκάφη.
 • Στην προβλήτα Πευκακίων, μετά από υποδείξεις χρηστών, προχωρήσαμε στην διαμόρφωση πύλης για τον έλεγχο εισόδου και εξόδου των οχημάτων και τη φύλαξη του χώρου και άμεσα προχωράμε και σε διαγωνισμό για να αναληφθεί από εταιρία security ο επί 24ώρου βάσεως έλεγχος ασφάλειας του χώρου. Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί για στάθμευση μεγάλων οχημάτων.
 • Ολοκληρώθηκε το σύνολο του έργου για τη λειτουργία του Διεθνούς Κώδικα Ασφάλειας Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων ISPS και εγκαινιάσθηκε το καλοκαίρι του 2016. Από τα τέλη του Σεπτεμβρίου ξεκίνησε σταδιακά η πλήρης εφαρμογή του.
 • Ευθυγράμμιση σιδηροτροχιών κίνησης γερανών στην Ανατολική πλευρά του προβλήτα Νο 1 (ολοκληρώθηκε).
 • Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός κινήσεων σε δύο επιπλέον ηλεκτροκίνητους γερανούς (είναι σε φάση υλοποίησης).
 • Αποκατάσταση δαπέδου στον Προβλήτα Νο 2 για εναπόθεση Ε/Κ λόγω φθοράς (ολοκληρώθηκε).
 • Αποκατάσταση υποσκαφής στο ακρομώλιο του κυματοθραύστη (υπογράφηκε σύμβαση εκτέλεσης, εγκαταστάθηκε ο εργολάβος και οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός του έτους).
 • Προμήθεια και εγκατάσταση προσκρουστήρων στην Προβλήτα Νο 2 (διενεργείται ήδη επαναληπτικός διαγωνισμός-ο πρώτος ήταν άγονος).
 1. Έργα/προμήθειες που σχετίζονται με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό:
 • Επισκευάστηκε και επαναλειτουργεί πλέον, μετά από αρκετά χρόνια (από το 2012) ο γερανός 7.
 • Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος για εξυπηρέτηση αναγκών συντήρησης εξοπλισμού και δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
 • Επίσης, αναβαθμίστηκαν δύο μηχανικές αρπάγες (spreaders) για την ασφαλέστερη φορτοεκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων.
 • Αντικατάσταση των παλαιών τύπου λαμπτήρων με νέους λαμπτήρες τύπου LED χαμηλής κατανάλωσης στον κυματοθραύστη (κορδόνι), για εξοικονόμηση ενέργειας. Η εξοικονόμηση που επιτεύχθηκε φτάνει το 75%.
 1. Στην περιοχή της Αγριάς:
 • Αποκαταστάθηκε υποσκαφή του κρηπιδώματος στην περιοχή της Αγριάς.
 • Επίσης, αναθέσαμε τη σύνταξη Αρχιτεκτονικής Μελέτης για να δημιουργηθεί μια πρότυπη κατασκευή ήπιας στέγασης στους χώρους των παραλιακών τραπεζοκαθισμάτων ώστε να βελτιωθεί η εικόνα της παραλίας της Αγριάς. Η μελέτη εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και έτσι ο Οργανισμός έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και ήδη υλοποιούνται από τους παραχωρησιούχους οι εν λόγω παρεμβάσεις.
 1. Έργα – παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί προς υλοποίηση:
 • Εφαρμογή κώδικα ISPS και στην κεντρική προβλήτα, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε μικρά κρουαζιερόπλοια υψηλών προδιαγραφών, πάγιο αίτημα των επαγγελματιών και της πόλης.
 • Συντάσσεται μελέτη για αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων με νέου τύπου λαμπτήρες τύπου LED για το σύνολο του δικτύου ηλεκτροφωτισμού εξωτερικών χώρων.
 • Εξετάζεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και της μείωσης του κόστους ενέργειας του λιμένα.
 • Εγκατάσταση κιβωτίου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (pillar) στην κεντρική προβλήτα για την ηλεκτροδότηση επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων.
 • Παραχώρηση και του ισογείου του κτιρίου «ΙΑΣΩΝ».
 • Έχουμε αιτήσει χρηματοδότηση μέσω ΠΔΕ για τα εξής έργα:

o   Εκσυγχρονισμός λειτουργίας χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης στην Κεντρική Προβλήτα.

o   Αντικατάσταση, λόγω παλαιότητας, του δικτύου ύδρευσης στον Εμπορικό Λιμένα.

o   Κατασκευή νέας αυτοματοποιημένες γεφυροπλάστιγγας στον εμπορικό λιμένα.

o   Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης για τα κτίρια του εμπορικού λιμένα και σύνδεση τους με το δίκτυο της πόλης.

o   Κατασκευή νέου υποσταθμού μέσης τάσης στον τρίτο προβλήτα.

 1. Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών – βελτιωτικές δράσεις:
 • Αξιοποιήθηκε, ο πρώτος όροφος του κτιρίου «ΙΑΣΩΝ» για πρώτη φορά από την κατασκευή του μέσω παραχώρησης με αντάλλαγμα.
 • Συνεργαστήκαμε με τον Δήμο Αλμυρού για την εγκατάσταση δύο κιβωτίων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (pillars), που χορηγήθηκαν από τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου, τα οποία τοποθετήθηκαν στην προβλήτα της Αμαλιάπολης.
 • Αναλάβαμε τη συντήρηση (καθαριότητα, περιποίηση πρασίνου, ηλεκτροφωτισμός, φύλαξη) του πάρκου Αγ. Κων/νου, από το Μάιο του 2016, ενώ κατασκευάστηκαν καινούργια πιστοποιημένα παιδικά παιχνίδια με τη συμβολή και του Ροταριανού Ομίλου Βόλου που δώρισε τα παιχνίδια.
 • Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια που έγιναν στο λιμάνι μας για θέματα ασφαλούς φορτοεκφόρτωσης με γερανούς, πυρασφάλειας και λειτουργίας του ISPS.
 • Έγινε ανακατασκευή των χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των χρηστών εντός του εμπορικού λιμένα και μεριμνήσαμε για τη στέγαση των επιθεωρητών του φορτίου.
 • Βελτίωση της ασφαλούς διακίνησης των επιβατών της κρουαζιέρας μέσω μικρών παρεμβάσεων.
 • Η πρόβλεψη ξεχωριστής πύλης για τη είσοδο και έξοδο των πληρωμάτων ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία τους και να μην αναγκάζονται να κινούνται από την εμπορική πύλη στα Πευκάκια.

Το συνολικό κόστος των εν λόγω έργων/ δράσεων και παρεμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των 2.062.833 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).